“Twenty Thousand Dollars worth of Snap-On Tools doesn’t make you a Professional Diesel Mechanic.”

— John H. Brandt – Acoustic designer

Studio B

Deze ruimte is in aanbouw en zal voornamelijk bedoeld zijn als preproductie ruimte en edit suite. Deze studio zal met een vocalbooth uitgerust worden. Hierdoor kan er uiterst efficiënt met het opnamebudget omgegaan worden zodat er mogelijkheden gecreëerd kunnen worden om tot betere prestaties te komen.