“I think John would have liked Free As A Bird. In fact, I hope somebody does this to all my crap demos when I’m dead, making them into hit songs.”

— George Harrison English musician/singer/songwriter

Studio B

Deze ruimte is in aanbouw en zal voornamelijk bedoeld zijn als preproductie ruimte en edit suite. Deze studio zal met een vocalbooth uitgerust worden. Hierdoor kan er uiterst efficiënt met het opnamebudget omgegaan worden zodat er mogelijkheden gecreëerd kunnen worden om tot betere prestaties te komen.